HVA ER DET EGENTLIG EN SCIENTOLOGY KIRKE ELLER -MISJON GJØR?

Hovedaktiviteten til Scientology Kirker og -misjoner er å tjene sine medlemmer og gi dem de religiøse servicene til troen sin, inkludert Scientology-auditering og -trening, søndagsservicer,bryllups-,begravelses- og navngivningssermonier, så vel som andre religiøse servicer.

Scientology Kirker og -misjoner hjelper de enkelte til å bli mer i stand til å hjelpe seg selv og å hjelpe andre. Dette gjøres gjennom trening og rådgivning.