HVA ER KLASSE V-KIRKER
OG SENTRALORGANISASJONER?

Klasse V-kirker yter begynner- og mellomliggende religiøse servicer og er autorisert til å trene og ordinere prester. Disse kirkene har dette navnet fordi det høyeste treningsnivået de gir benevnes Klasse V (fem) innenfor den progressive religiøse rekken av Scientology-servicer. Klasse V-organisasjoner leverer auditering opp til Clear. Disse kirkene kalles også sentralorganisasjoner, og har det fulle ansvaret for alle Scientology-aktivitetene i sine respektive områder, og er mye større enn feltgrupper og misjoner. De er midtpunkt for sine samfunn av scientologer. De er steder hvor scientologer fra alle samfunnslag kan samles for å dele felles erfaringer. Scientologer kommer til kirkene sine for å delta i auditering og trening, så vel som søndagsservice, bryllups-, begravelses- og navngivningssermonier, regelmessige fredag kveld -gradueringer og feiring av Scientology-helligdager.