HVA GÅR SCIENTOLOGYS SØNDAGSSAMLING UT PÅ?

Søndagssamlinger er midtpunktet i et forent religiøst samfunn. Scientology-tjenester tilbyr dessuten anvendelige sannheter som menighetsmedlemmer og besøkende deretter kan benytte til å forbedre sine liv. Ved å delta i disse samlingene kan man ytterligere komme til å oppleve sannheten om ens eksistens som en udødelig sjel. Det er budskapet med inspirasjon og håp, som hver person går med etter å ha deltatt i en Scientology-søndagssamling.

Scientology Kirken Scientology Kirkens søndagssamlinger består av en lesing av Scientology Kirkens trosbekjennelse, en preken basert på skrifter av Scientologys grunnlegger L. Ron Hubbard, eller avspilling av et av hans foredrag. Kirkene har også utøvelsen av Scientologys åndelige veiledning, hvor hele menigheten deltar, samt bekjentgjørelser av kirkens arrangementer og programmer. Søndagssamlinger avsluttes alltid med en bønn.

Scientology Kirkens trosbekjennelse

Hver søndagssamling innledes med lesing av Scientology Kirkens trosbekjennelse. Dette dokumentet bekrefter Kirkens åndelige mål, skisserer Kirkens sosiale misjon og gir medlemmene muligheten til å enda en gang dedikere seg til religionen.

Prekenen

Scientology hevder at mennesket bestemmer sin egen åndelige fremtid gjennom de prinsippene og praksisene som er bevart i religionens skrifter, sine handlinger ovenfor andre og sin overholdelse av reglene for god oppførsel, som de er formulert i Scientology Kirkens trosbekjennelse. Følgelig omhander søndagsprekenen typisk et emne som har forbindelse med et viktig Scientology-prinsipp eller praksis og fremstiller dens relevans i dagliglivet. Prestens endelige mål er at hvert medlem av menigheten forlater kirken med en større grad av åndelig bevisthet som følge av de sannhetene vedkommende har lært i løpet av samlingen, samt en økt forståelse for hvordan man anvender disse sannhetene i livet sitt.

L. Ron Hubbard-foredraget

Oppstått i det nittende århundret, er Scientology enestående blant de største religionene i verden ved at alle dens skrifter er tro mot grunnleggerens opprinnelige skrevne og talte ord. Disse ordene har blitt bevart nøyaktig som forfattet og talt - og vil alltid være det - takket være den teknologien som er til rådighet på dette området. L. Ron Hubbard leverte mer enn 3000 foredrag over hele verden. Disse foredragene beskriver i detalj hans oppdagelser og den forskningsveien han gikk, og mange tar fatt på grunnleggende ting i Scientology. Ofte velges et av disse til avspilling ved en søndsagssamling.

Gruppeauditering

Åndelig veiledning kalt auditering (fra latin audiere å «lytte»), utgjør den sentrale religiøse praksisen i Scientology. Det er derfor bare naturlig at auditering er en integrert del av hver søndagssamling. Presten fungerer som auditør for gruppen og leverer auditeringstjenester som er spesielt egnet for grupper og tilpasset den påtenkte prekenen den dagen. Gruppeauditering består av en kommando eller en rekke auditeringskommandoer (kalt prosesser) som kan øke ens bevissthet og bringe en person i bedre kommunikasjon med sine omgivelser. Det som er viktigst, er at de hjelper personen med å gjøre seg fri fra negative materielle påvirkninger fra det fysiske universet og å bli bedre i stand til å gjenvinne sin egen åndelige bevissthet.

Bekjentgjørelser

Ettersom scientologer aktivt engasjer seg i utøvelsen av deres religion, herunder å oppfylle Scientologys mål om å gjøre denne verdenen til et bedre sted for hele menneskeheten, deltar mange av dem som kommer til søndagssamlingen i velgjørende aktiveteter, som rekker ut i samfunnet – aktiviteter som Scientology Kirker er kjent for. En del av prestens oppgaver er å informere menigheten om pågående programmer i samfunnet som Kirken tar del i, og engasjere menighetens medlemmer til å bidra.

Bønn

Søndagssamlingen avsluttes med at presten leser Bønn om fullkommen frihet.