HVEM VAR L. RON HUBBARD?

L. Ron Hubbard var en forfatter, filosof, menneskevenn og grunnlegger av Scientology-religionen. Han ble født 13. mars 1911 i Tilden, Nebraska, og gikk bort 24. januar 1986.

Hans lange og eventyrlige vei til oppdagelse begynte i en tidlig alder. Moren var en velutdannet kvinne, og under hennes veiledning leste han tidlig tyngre stoff enn alderen skulle tilsi: Shakespeare, gresk filosofi og en rekke senere klassikere. Likevel var barneårene hans langt fra boklige, og da familien flyttet til Helena, Montana, temmet han snart villhester sammen med de beste av de lokale cowboyene.

Som en nysgjerrig ungdom i datidens fortsatt tøffe og uryddige amerikanske Vesten, stiftet han også snart vennskap med innfødte svartfotindianere – lærte om stammens historie og legender av en lokal medisinmann, og oppnådde den svært sjeldne statusen blodsbror. I en alder av 13 hadde han videre utmerket seg som nasjonens yngste Ørnespeider, og representerte de amerikanske speiderne overfor den amerikanske presidenten, Calvin Coolidge.

Det som imidlertid særmerket den unge L. Ron Hubbard aller mest, var hans umettelige nysgjerrighet og iboende ønske om å forbedre menneskers tilstand.

I erkjennelse av nettopp disse kvalitetene innførte Commander Joseph C. Thompson, elev av Sigmund Freud og den eneste amerikanske sjøoffiser som studerte psykoanalyse i Wien, den unge L. Ron Hubbard i freudiansk teori.

Selv om Ron var oppriktig fascinert av mulighetene til å lodde menneskesinnets dyp, sto han igjen med mange ubesvarte spørsmål.

Da hans far ble forflyttet til det sørlige Stillehavet som orlogskaptein, iverksatte Ron den første av sine berømte asiatiske reiser. I en alder av 19 hadde han tilbakelagt mer enn 400 000 km, og reist gjennom en stor del av Kina og India. I løpet av denne tiden ble han en av de få vestlige eventyrerne som fikk adgang til de forbudte tibetanske lamaklostrene i Kinas vestlige fjellområder, og å studere med ingen ringere enn den siste i rekken av kongelige magikere fra Kublai Khans hoff. Til tross for alle de undere han var vitne til, kunne han likevel ikke unngå å konkludere med at Østens legendariske visdom ikke gjorde noe for å lindre lidelsene og fattigdommen i disse overbefolkede og underutviklede landene.

Da han kom tilbake til USA i 1929, gjenopptok han sin formelle utdannelse og ble immatrikulert på George Washington-universitetet året etter. Der studerte han matematikk og ingeniørfag, og deltok i den første amerikanske forelesningsrekken om atomære og molekylære fenomener. Selv om disse emnene ikke nødvendigvis var dem han selv foretrakk, var det her han fant verktøyene til å undersøke ubesvarte spørsmål om menneskesinnet og livet. Faktisk ble L. Ron Hubbard den første som tok i bruk vitenskapelig metodikk på eldgamle spørsmål om tilværelsen.

For å runde av universitetstiden sin ble han også en av de fremste pionerene i amerikansk flyging, og en sensasjon som turnerende kunstflyger i hele Midtvesten. Til syvende og sist kunne han imidlertid, spesielt i lys av hva som i psykologilaboratoriene på universitetet gikk for å være en «vitenskap om sinnet», bare konkludere med at Vestens akademiske verden ikke hadde noen svar.

Som han senere skrev:

«Det var veldig tydelig at jeg arbeidet med, og levde i en kultur som visste mindre om sinnet enn den mest primitive stamme jeg noensinne har vært i kontakt med. Siden jeg også visste at mennesker i Østen ikke var i stand til å rekke så dypt og forutsigbart inn i sinnets gåter som man har fått meg til å forvente, visste jeg at jeg ble nødt til å utføre en masse forskning.»

For å finansiere denne forskningen under den store depresjonen, påbegynte Ron den første etappen av en femti år lang litterær karriere. Omkring midten av 1930-årene var han blant de mest leste forfatterne i den myteomspunne storhetstiden for den amerikanske pulp-litteraturen. Han skrev også flere minneverdige filmmanuskripter i Hollywoods gullalder, og huskes stadig for sitt arbeid med forskjellige kassasuksesser og en klassisk Clark Gable-film.

Men han mistet aldri sin primære oppgave av syne, og fortsatte hovedforskningen med ekspedisjoner til primitive land. Han hadde til slutt studert 21 raser og kulturer mens han lette etter en underliggende «fellesnevner for tilværelsen» som man kunne bygge en brukbar filosofi på for å forbedre Mennesket. Tidlig i 1938 isolerte han denne fellesnevneren som Overlev!

At overlevelse var en viktig motivasjon for alt levende, var ikke en ny idé. At alt liv i siste instans utelukkende forsøkte å overleve – dette var fullstendig nytt. Ron presenterte opprinnelig denne oppdagelsen i et manuskript med tittelen «Excalibur». Selv om han til slutt valgte ikke å offentliggjøre dette arbeidet, fordi det manglet en faktisk metode til forbedring, var dette ikke desto mindre den filosofiske målestokken for tilpasning all videre forskning.

Som en anerkjennelse av hans bedrifter som oppdagelsesreisende gjennom disse årene, ble Ron i 1940 opptatt som medlem i den berømte Explorers Club, hvor han sto blant sin tids ledende eventyrere. Som følge av dette, ble alle etterfølgende ekspedisjoner foretatt under det ettertraktede Explorers Club-flagget – den første av dem en reise sent i 1940 til Alaska, hvor han ikke bare utførte epokegjørende undersøkelser av indianerstammer på stillehavskysten, men også banet vei for et langtrekkende navigasjonssystem som ble brukt på alle sjø- og flyruter til inn i det siste tiåret av det nittende århundret.

Med ankomsten av andre verdenskrig, trådte Ron inn i USAs flåte som løytnant. Han fungerte i begynnelsen som en overordnet amerikansk etterretningsoffiser i Australia. Da han vendte tilbake til USA (som den første amerikaneren såret i kamp i det sørlige Stillehavet), fortsatte han tjenesten med heder både i det nordlige Stillehavet og i Atlanteren – hvor han hadde kommandoen på antiubåtkorvetter og lærte opp mannskaper til amfibielandganger. Selv om han var høyt dekorert for tjeneste under kamp, ble han dypt bedrøvet over de resulterende blodbadene og umenneskeligheten. Derfor bestemte han seg for å fordoble bestrebelsene sine på å forbedre menneskets tilstand. Med dette for øye fortsatte han forskningen sin, selv i de mørkeste dagene i 1943 og 1944.

Delvis blind og lam av skader han hadde pådratt seg i kamp, ble løytnant L. Ron Hubbard i 1945 diagnostisert som permanent invalid og innlagt på sykehus i Oakland, California. På dette tidspunktet hadde han derimot utviklet de første praktiske prosedyrene til å avhjelpe traumer. Han prøvde ut disse prosedyrene på tidligere krigsfanger som ikke hadde blitt friske på tross av intensiv medisinsk behandling. Med anvendelse av tidlige Dianetics-teknikker til å fjerne «mentale blokkeringer» som hemmet respons på medisiner, kom alle de Ron behandlet seg deretter bemerkelsesverdig hurtig med standardmessig medisinsk behandling. Ved å bruke de samme prosedyrene, gjenvant han på samme måte sin egen helse, til stor forundring for legene.

Da freden var gjenopprettet, gikk Ron i gang med å teste Dianetics ytterligere på hundrevis av personer fra alle samfunnslag for å finne ut hvor brukbar metoden var. Etter fortsatt finpussing i dette «virkelighetens laboratorium», skrev han en avhandling som tok for seg både den underliggende teorien og teknikkene. Den avhandlingen var Dianetics: Den opprinnelige avhandlingen. Kopier av manuskriptet ble opprinnelig distribuert i medisinske og vitenskapelige kretser. Disse ble øyeblikkelig ivrig gjenkopiert og videregitt til andre, inntil Rons Opprinnelige avhandling bokstavelig talt var i sirkulasjon over hele verden.

For å møte flommen av forespørsler fra lesere, ble Ron deretter oppfordret til å skrive en definerende lærebok om emnet. Som svar begynte han å arbeide på Dianetics: Den moderne vitenskap om mental sunnhet, den første omfattende læreboken som noensinne er skrevet om menneskesinnet og livet. Utgitt 9. mai 1950 gikk verket straks opp på New York Times' bestselgerliste og forårsaket omkring 750 Dianetics-grupper fra kyst til kyst. Dessuten inspirerte det til dannelsen av Dianetics-stiftelser i seks amerikanske byer for å bistå Rons videre arbeid med emnet.

Fremgangen var rask, metodisk og minst like avslørende som det som hadde gått forut for den. For ved å gå videre fra det siste kapittelet i Dianetics, hvor Ron skrev om planer om «å utforske livskraften ytterligere», fant han snart ut at han undersøkte voksende bevis på at denne livskraften i sitt vesen var åndelig og strakte seg langt utover én enkelt livstid. Det vil si, som han uttrykte det:

«Etter hvert som emnet Dianetics utvikler seg, synes det potensielt mer og mer i stand til endelig å kontakte den ofte postulerte, men aldri grundig sansede, målte eller erfarte menneskesjelen.»

Uttalelsen viste seg å være helt nøyaktig, og med videre undersøkelser sent i 1951 og i 1952 kontaktet Ron faktisk menneskesjelen, målte den og fremskaffet en måte å erfare den på. Slik ble Scientology-religionen født som: «Studiet og håndteringen av ånden i forhold til seg selv, universer og annet liv.»

Senere utover 1950-tallet fortsatte Ron å fordype seg stadig mer i åndens natur og potensial, samtidig som han dokumenterte oppdagelser i innspilte foredrag, tekniske utstedelser, artikler og bøker. I takt med at samfunnet av scientologer vokste, ble det åpnet Scientology Kirker mange steder i USA, Europa, Australia og Sør-Afrika. Han overvåket derfor både Scientologys verdensomspennende vekst og arbeidet for å kodifisere en eksakt og standardisert rute som enkeltmennesker kunne bevege seg langs til høyere bevissthetstilstander.

Men ettersom Scientology favner hele livet, er det i siste instans intet aspekt ved menneskers tilværelse som L. Ron Hubbards etterfølgende arbeid ikke tar for seg. Mens han bodde i Storbritannia, og deretter om bord på et forskningsfartøy i Middelhavet, Atlanteren og Karibien før han vendte tilbake til USA, brukte han den enorme samlingen av Scientology-prosedyrer til å utvikle et bredt utvalg av teknologier for å forbedre samfunnet. Nærmere bestemt:

  • L. Ron Hubbards prosedyrer for stoffavvenning anvendes for tiden i cirka 50 nasjoner. De har vist seg å være fem ganger så effektive som noe annet program med samme formål.

  • Programmet hans for kriminell reform brukes for øyeblikket i mer enn 2000 fengsler og straffeanstalter internasjonalt, og har skapt en 80 % reduksjon i tilbakefall til fengslene.

  • Teknologien hans til innlæring og leseferdighet blir levert i mer enn 70 land.

  • L. Ron Hubbards universelt anerkjente moralske kodeks og veiledning til bedre levevilkår: Veien til Lykke, er ikke-religiøs og appellerer utelukkende til alminnelig sunn fornuft. Den har statistisk sett vist seg å være effektiv til å snu fallende moralske tendenser i hele samfunn, med cirka 100 millioner eksemplarer distribuert på mer enn 90 språk i over 150 land.

Men den dypere historien om L. Ron Hubbard kan selvfølgelig bare avsluttes med fullføringen av hovedforskningen hans. Før sin bortgang i 1986 kodifiserte han fullt ut alle Dianetics- og Scientology-materialene til bruk på alle nivåer i samfunnet og på de største åndelige høyder.

I dag omfatter disse materialene millioner av offentliggjorte ord, innspilte foredrag og filmer. Med over 250 millioner eksemplarer av sine verker i omløp, har L. Ron Hubbard inspirert en sterk bevegelse med millioner av tilhengere, som strekker seg over alle kontinentene.

Hvor brukbar arven etter ham er, bevitnes av miraklene som teknologien hans utretter, og av de millioner av vennene hans verden over som viderefører denne arven. Begge fortsetter å vokse i antall for hver dag som går, og på andre måter bekrefte det Ron erklærte i sitt essay: «Min filosofi»:

«Jeg liker å hjelpe andre, og regner det for min største glede i livet å se en person befri seg fra skyggene som formørker hans dager.

Disse skyggene virker så tykke på ham og tynger ham ned, slik at når han oppdager at de er skygger, og at han kan se gjennom dem, gå gjennom dem og igjen være i solen, blir han enormt glad. Og jeg er redd jeg er like glad som ham.»