HVOR MANGE MENNESKER

ARBEIDER I EN SCIENTOLOGY KIRKE?

Antallet av stabsmedlemmer varierer fra kirke til kirke. Små kirker kan ha et par dusin og store kan ha hundrevis.