HVA ER INTERNATIONAL HUBBARD

ECCLESIASTICAL LEAGUE OF PASTORS (I HELP)?

International Hubbard Ecclesiastical League of Pastors (I HELP) ble dannet for å gi bistand til de auditørene som yter religiøse tjenester utenfor kirkene.

Det internasjonale hovedkvarteret for I HELP ligger i Los Angeles, California. I HELP gir planlegging, rådgivning og veiledning gjennom omfattende kampanjer som skal øke populariteten av I HELP medlemskap og auditering i samfunnet. Medlemmene holdes orientert gjennom nyhetsbrev og informasjonsmateriale som distribueres gjennom I HELP’s kontinentale kirker. I HELP International konsulterer også disse kirkene så de bedre kan hjelpe I HELP-medlemmer i området.