HVA ER DEN INTERNASJONALE SCIENTOLOGY KIRKEN?

Den internasjonale Scientology Kirken, (CSI, Church of Scientology International) Scientology-religionens moderkirke, har sitt hovedkontor i Los Angeles. CSI fører tilsyn med alle kirkelige aktiviteter som utøves av alle Scientology Kirker, organisasjoner og grupper over hele verden, og sørger for at de individuelle kirkene mottar veiledning i sin menighet. CSI sørger også for den planleggingen og rådgivningen som er nødvendig for å sikre kirkens internasjonale vekst. 

Gjennom CSI’s ledelsesaktiviteter mottar Scientology Kirkene veiledning i å anvende de forskjellige Scientology-skriftene både teknisk og administrativt. I tillegg til å sørge for planlegging, styring og allminnelig støtte til kirkene i hierarkiet, sørger CSI også for spesielle utdanningsprogrammer for personale innen Scientologys administrative teknologi. Denne treningen foregår i Den internasjonale treningsorganisasjonen i CSI’s hovedkvarter i Los Angeles.