HVA BETYR SCIENTOLOGY-KORSET?

Det er et åttetakket kors som representerer livets åtte dynamikker, som hvert eneste individ streber etter å overleve gjennom. Disse delene er: trangen til å eksistere som seg selv, som individ; trangen til å overleve gjennom kreativitet, inklusive familien og oppdragelsen av barn; trangen til å overleve gjennom en gruppe av individer eller som en gruppe; trangen til å overleve gjennom hele menneskeheten og som hele menneskeheten; trangen til å overleve som livsformer og ved hjelp av livsformer som f.eks. dyr, fugler, insekter, fisk og planteliv; trangen til å overleve som det fysiske universet og med hjelp fra det fysiske universet og hvert av dets bestanddeler; trangen til å overleve som åndelige vesener eller trangen til selve livets overlevelse; og trangen til å overleve i det uendelige, hvilket også defineres som Det høyeste vesen. Det å være i stand til å leve et harmonisk liv med hensyn til hvert av disse eksistensområdene, er symbolisert med korset i Scientology.

Interessant nok eksisterte korset som symbol før kristendommen.