ER DET HELE BASERT PÅ EN MANNS ARBEID?

Selv om Dianetics og Scientology ble grunnlagt av L. Ron Hubbard og alle skriftene utelukkende består av hans egne skrevne ord og inntalte foredrag, skrev han ikke desto mindre:

«En anerkjennelse gis til tenkende mennesker gjennom femti tusen år. Uten deres spekulasjoner og observasjoner kunne skapingen og konstruksjonen av Dianetics aldri ha vært mulig. Æren tillegges særlig: Anaksagoras, Thomas Paine, Aristoteles, Thomas Jefferson, Sokrates, Renè Descartes, Platon, James Clerk Maxwell, Euklid, Charcot, Lukretius, Herbert Spencer, Roger Bacon, William James, Francis Bacon, Sigmund Freud, Isaac Newton, van Leeuwenhoek, Cmdr Thompson (MC) USN, Voltaire, William A. White, Will Durant, Count Alfred Korzybski og instruktørene mine i atom- og molekylfenomener, matematikk og humaniora ved George Washington-universitetet og ved Princeton.»