HVA STÅR SCIENTOLOGY-SYMBOLET «S’EN» OG DE TO TREKANTENE FOR?

«S» står for Scientology. 

Den nedre trekanten heter ARC-trekanten (uttales som separate bokstaver A-R-C). A står for affinitet, R står for realitet og C står for kommunikasjon (fra det engelske Communication). Det første hjørnet av trekanten er affinitet, hvilket er graden av å like eller graden av kjærlighet til noen eller noe. Realitet er det andre hjørnet, og er grunnleggende sett enighet. Det tredje hjørnet er kommunikasjon, definert som utvekslingen av idéer mellom 2 mennesker. Alle disse tre innvirker på hverandre. Uten noen form for å like og uten noen form for enighet, er det ingen kommunikasjon. Uten kommunikasjon og uten noen basis for affinitet eller følelsesmessig respons, kan det ikke være noen realitet. Uten et visst grunnlag for enighet og kommunikasjon, kan det ikke finnes noen affinitet. Og når et av hjørnene av denne trekant økes, økes de to andre like mye. Disse tre uavhengige faktorene gir til sammen forståelse og uttrykkes i form av en trekant. ARC er et grunnleggende prinsipp i Scientology-religionen.

Den øverste trekanten heter KRC-trekanten (uttales som separate bokstaver K-R-C). K står for kunnskap, R står for ansvar og C står for kontroll (engelsk responsibility og control). På samme måte som ARC-trekantens punkter, innvirker de her tre også på hverandre. Når ett hjørne av KRC-trekanten heves, så heves de to andre også.