HVA ER SINNET?

Sinnet er grunnleggende sett et kommunikasjons- og kontrollsystem mellom thetanen – det åndelige vesenet som er personen selv – og hans omgivelser. Det består av mentale inntrykksbilder av tidligere opplevelser.

Individet bruker sinnet sitt til å stille opp og løse problemer angående overlevelse og for å rette sine anstrengelser i overensstemmelse med disse løsningene. 

Sinnet består av to deler – det analytiske sinnet og det reaktive sinnet.

Det analytiske sinnet er det rasjonelle, beviste og oppmerksomme sinnet som tenker, observerer data, husker dem og løser problemer. 

Det reaktive sinnet er den delen av en persons sinn som arbeider på et fullstendig stimulus-respons-grunnlag. Det er ikke under viljens kontroll og har makt over bevissthet, formål, tanker, kropp og handlinger.