HVA ER NOEN AV DE SENTRALE GRUNNPRINSIPPENE I SCIENTOLOGY?

Grunnleggende for Scientology er en oppfatning av Mennesket som et åndelig vesen. I Scientology kalles det åndelige vesenet thetanen. Uttrykket er tatt fra den greske bokstaven theta for «tanke», «liv» eller «ånd». Det brukes for å unngå sammenblanding med tidligere oppfattelser av sjelen. Thetanen er udødelig og har levd, og vil fortsette å leve gjennom utallige livstider. Man er en thetan som har et sinn og som bebor en kropp. Thetanen besjeler kroppen og bruker sinnet.

Også viktig for Scientology er en oppfatning av livet som oppdelt i trang (drifter, impulser) mot overlevelse. Disse kalles dynamikker, og det er åtte i alt.

Førstedynamikken er trangen i retning av eksistens som en selv. Her har vi individualitet uttrykt til fulle. Dette kan kalles Selvets dynamikk.

Andredynamikken er trangen i retning av eksistens som en seksuell aktivitet. Denne dynamikken har faktisk to avdelinger. Andredynamikken (a) er selve kjønnsakten. Og Andredynamikken (b) er familieenheten, inkludert oppfostringen av barn.Dette kan kalles Sexdynamikken.

Tredjedynamikken er trangen i retning av eksistens i grupper bestående av individer. Enhver gruppe eller del av en hel klasse kan betraktes som en del av Tredjedynamikken. Skolen, samfunnet, byen, nasjonen – hver av disse er en del av Tredjedynamikken, og hver enkelt er en Tredjedynamikk. Dette kan kalles Gruppedynamikken.

Fjerdedynamikken er trangen i retning av eksistens som eller for Menneskeheten. Mens en rase ville betraktes som en Tredjedynamikk, ville alle rasene bli betraktet som Fjerdedynamikken. Dette kan kalles Menneskehetsdynamikken.

Femtedynamikken er trangen i retning av eksistens for dyreriket. Dette omfatter alle levende ting, enten det er planter eller dyr, fiskene i havet, dyrene på marken eller i skogen, gresset, trærne, blomstene, eller enhver ting som direkte og nært er motivert av liv. Dette kan kalles Dyredynamikken.

Sjettedynamikken er trangen i retning av eksistens som det fysiske universet. Det fysiske universet er sammensatt av Materie, Energi, Rom (engelsk: space) og Tid. I Scientology tar vi den første bokstaven i hvert av disse ordene og lager et ord – MEST. Dette kan kalles Universdynamikken.

Sjuendedynamikken er trangen i retning av eksistens som eller for ånder. Alt som er åndelig, med eller uten identitet, ville falle inn under overskriften Sjuendedynamikken. Dette kan kalles Den åndelige dynamikken.

Åttendedynamikken er trangen i retning av eksistens som uendelighet. Dette blir også forstått som Det høyeste vesen. Dette blir kalt Åttendedynamikken fordi symbolet for uendelighet, ∞, stilt på høykant blir tallet 8. Dette kan kalles Uendelighets- eller Gudsdynamikken.

Scientologer omtaler vanligvis disse ved nummer.

En ytterligere manifestasjon av disse dynamikkene er at de best kan fremstilles som en serie konsentriske sirkler, der Den første dynamikken ville være sentrum og hver ny dynamikk ville være en påfølgende sirkel utenfor den. Ideen om rom som ekspanderer, kommer inn i disse dynamikkene.

Individets grunnleggende særpreg inkluderer dets evne til å ekspandere inn i de andre dynamikkene på denne måten. Men man vil først oppdage den sanne Åttendedynamikken når den Sjuende dynamikken er nådd i sin helhet.

Som et eksempel på bruken av disse dynamikkene, oppdager man at et spedbarn ved fødselen ikke oppfatter utover Den første dynamikken. Men etter hvert som barnet vokser og interesseområdet utvider seg, kan man se at det favner andre dynamikker.

Nok et eksempel på bruk er at en person som er ute av stand til å operere på Tredjedynamikken, samtidig er ute av stand til å være en del av et team, og derfor kan sies å være ute av stand til å eksistere sosialt.

Som en ytterligere kommentar til de åtte dynamikkene: Ingen av disse dynamikkene fra én til sju er viktigere enn noen av de andre når det gjelder å orientere individet. Selv om dynamikkene ikke har samme viktighet fra den ene til den andre, er en persons evne til å anta hver dynamikks beingness, doingness og havingness en målestokk på vedkommendes evne til å leve.

Enkeltpersoners evner og svakheter kan forstås ved å se på hvordan de deltar i de forskjellige dynamikkene.