HVA ER VEIEN TIL LYKKE-STIFTELSEN?

L. Ron Hubbards Veien til lykke er en rettesnor til et bedre liv, basert på sunn fornuft, som består av 21 leveregler, hver erklært basert på det faktum at overlevelse er en gjensidig avhengig sak, og at uten universelt brorskap finnes ingen glede og ingen lykke. I de første tre tiårene siden det blev forfattet, gikk nesten 100 millioner eksemplarer av heftet fra hånd til hånd og inspirerte til en verdensomspennende bevegelse. Som støtte for den bevegelsen, og for å få boken til å bre seg enda videre, finnes International Way to Happines Foundation i Glendale, California.

Her lærer pedagoger, lovgivere, ledere i forretningslivet og rangspersoner å innføre Veien til lykke i sine respektive sfærer. I samsvar med det, omfatter de som adopterer heftet i harmoniens og et bedre levesetts navn, som forskjellige organisasjoner som Honduras’ nasjonale politi, generalsekretæren for Filippinene Røde kors og Kongressen for likhet raser imellom. Veien til lykke danner i tillegg grunnlaget for et kriminalreformprogram, som på samme måte benytter L. Ron Hubbards verker i omtrent 2000 fengsler, i programmet kjent som Criminon.

Som illustrasjon av bokens leveregler, har en parallell serie med kunngjøringer, som service til offentligheten, blitt lagd, og som nå spilles hver dag på seks kontinenter. Videre så vi i 2009 utgivelsen av en innspilling av spillefilmslengde, av Veien til lykke som film, på 17 språk.