HVA ER STIFTELSEN FOR EN STOFFRI VERDEN?

Stiftelsen for en stoffri verden er en nonprofitt organisasjon med hovedsete i Los Angeles, California, og er målrettet mot å fjerne ulovlig stoff, deres misbruk og deres ledsagende kriminalitet. Stoffri verden-kampanjen er basert på det statistisk beviste faktum at der de unge blir presentert med den usminkede «sannheten om stoff», faller den ulovlige bruken. I samsvar med det, kommer En stoffri verdens opplysnings- og forebyggingskampanje med 13 Sannheter om stoff-hefter – en for hver av de mest alminnelig misbrukte stoffene. Kampanjematerialet inkluderer også en lærers pakke for å gi lærere, rettshåndhevere og samfunnsgrupper effektive verktøy til å hjelpe de unge med å treffe den riktige beslutningen. Skarpe publikumservicemeddelelser og dokumentarvideoer supplerer Sannheten om stoff-serien – nitti minutter på hvert av de foretrukne stoffene fra dem som selv har vært der.

Til dags dato har mer enn 700 millioner hørt eller sett Sannheten om stoff-beskjeden, og der kampanjematerialet har mettet befolkninger, har misbruksraten falt dramatisk.