HVA ER APPLIED SCHOLASTICS?

Applied Scholastics er en offentlig korporasjon med allmennyttig formål viet til å forbedre utdanningen med L. Ron Hubbards verktøyer for lære og lesebedring, kjent som Studieteknologi. Opprinnelig utviklet til bruk i Scientologys kursrom i 1960-årene, har Studieteknologi siden blitt et verdensomspennende fenomen av det faktum at det rutinemessig hever lese- og forståelsesnivåer med 25 til 35 prosent.

I organisasjonens tre første årtier, var det å få Studieteknologi innført i skoler og universiteter, i høy grad en grasrotinnsats, initiert av pedagoger under Applied Scholastics banner. Selv om den stadig er på grasrotnivå, har omfanget økt dramatisk med ervervelsen og etableringen av Applied Scholastics International sine treningsfasiliteter i Spanish Lake-distriktet i St. Louis, Missouri, USA. Siden åpningen har den revolusjonert hele akademiske sektorer ved å presentere Studieteknologi gjennom omfattende treningsprogrammer til fremragende pedagoger. Disse pedagogene har i sin tur nå introdusert teknologien på omtrent 4000 skoler og i hele distrikter. I mellomtiden gir Applied Scholastics veilednings- og avhjelpningsgrupper teknologien til langsomme eller vanskligstilte elever. På denne måten har Applied Scholastics nå brakt L. Ron Hubbards gave for læring og lese- og skriveferdighet til over 28 millioner studenter i 70 land.