VIL SCIENTOLOGY HJELPE MENNESKET Å FÅ KONTROLL OVER SINNET SITT?

Ja. Scientology henvender seg til ånden, og gjennom anvendelse av dens prinsipper økes ens bevisshet og evner som et åndelig vesen. Ettersom Mennesket er et åndelig vesen, helt forskjellig fra sinnet og kroppen, vil det gjennom bruk av Scientology få en langt bedre kontroll over sinnet sitt – det vil hjelpe en til å styre alle sider av tilværelsen fornuftig.