HAR SCIENTOLOGY DOKTRINER ANGÅENDE HIMMEL ELLER HELVETE?

Scientologer tror at folk er udødelige åndelige vesener som har levd før og som vil leve igjen, og at deres fremtidige lykke og udødelighet som åndelige vesener avhenger av hvordan de oppfører seg her og nå. Som L. Ron Hubbard skrev i Scientology: Tankens grunnbegreper:

«Det er tydelig at det vi skaper i samfunnene våre i denne livstiden, vil påvirke oss i vår neste livstid. Dette er helt annerledes enn «troen på» eller «ideen om» at dette foregår. I Scientology tvinger vi ingen til å trekke konklusjoner. En person kan erfare disse tingene selv. Og med mindre han kan gjøre dette, er det ingen som forventer at han skal godta dem.» 

«Manifestasjonen at det hinsidige er vårt ’neste liv’, endrer fullstendig den vanlige oppfatningen om vår åndelige skjebne. Det finnes ingen uoverensstemmelser i det hele tatt i forhold til læresetningene til noen trosretning, ettersom det ikke er nøyaktig fastslått overalt, av alle religioner, at man med én gang kommer til en himmel eller et helvete. Det er sikkert at en person i sin neste livstid opplever virkningen av den sivilisasjonen han har vært med på å skape. Personen kommer tilbake, med andre ord. Han har et ansvar for det som foregår i dag, siden han vil oppleve det i morgen.»

Følelsen av sosialt ansvar blir forsterket når scientologer, etter å ha deltatt i auditerings- og trenings-servicer, innser at de faktisk er åndelige vesen som har levd før og skal leve igjen. Den naturlige følgen av denne forståelsen er en høyere standard av etikk og moral. Den verdenen man skaper i dag er den verdenen man skal returnere til i morgen, og man lever av fruktene av arbeidet sitt eller resultatet av sine overtredelser, i livene som kommer.

Dette er ikke bare et abstrakt begrep angående fremtidens tilstand i samfunnet. Det gjelder også direkte for ens åndelige tilstand. En fundamental rettesnor i Scientology er at folk er grunnleggende gode, men har blitt aberrerte gjennom kontakt med det fysiske universet og derfor begår skadelige handlinger. Disse handlingene reduserer personens bevissthet og evne og virker tilbake på dem i en minkende spiral av ulykkelighet og elendighet. Gjennom Scientology kan en person konfrontere sine handlinger, ta ansvar for dem, og kjenne og erfare sannhet igjen. 

Scientology søker komplett reversering av den nedadgående spiralen og oppnåelse av åndelig frihet for individet og samfunnet som helhet.

Scientology deler målet om åndelig frelse, som finnes i jødedommen, kristendommen, buddhismen og hinduismen. Mens betingelsene for hvordan frelse oppnås er forskjellig i Scientology, er det åndelige målet om frelse av sjelen generelt delt med mange trosretninger.