KAN BARN DELTA I SCIENTOLOGY? HVORDAN?

Ja, det er mange barn som deltar i Scientology. Det er ingen aldersbegrensning med hensyn til hvem som kan delta på Scientology-kurs og motta auditering. Noen Scientology Kirker holder også kurs og studieprogrammer spesielt beregnet for unge. Hvis personen er umyndig skal vedkommende først ha skriftlig samtykke fra sine foreldre eller verge, før han eller hun kan gjøre kurs eller få auditering i Scientology. På samme måte som tilhengere av andre religioner, er scientologer som regel veldig stolte når barna deres slutter seg til dem i utøvelsen av religionen sin.