HAR SCIENTOLOGY NOE KONSEPT OM GUD?

Helt klart. I Scientology er begrepet Gud uttrykt som den Åttende dynamikken – trangen til overlevelse som uendelighet. Dette blir også forstått som Det høyeste vesen. Som Åttendedynamikken står Scientologys konsept om Gud i toppunktet av universiell overlevelse. Som L. Ron Hubbard skrev iVitenskapen om overlevelse

«Ingen kultur i verdenshistorien, bortsett fra de helt fordervede og utdøende, har unnlatt å bekrefte eksistensen av det Høyeste vesen. Det er en empirisk observasjon at mennesker uten en sterk, varig tro på et Høyeste vesen, er mindre dyktige, mindre etiske og mindre verdifulle for seg selv og samfunnet. ... Et menneske uten en fast tro, er ut fra observasjon alene, mer en ting enn et menneske.

Ulik religioner med jødisk-kristent opphav, har Scientology Kirken ingen fastsatt læresetning angående Gud som påtvinges medlemmene. Med alle sine læresetninger, ber aldri Scientology individer om å akseptere noe etter tro alene. Istedet, når ens nivå av åndelig bevissthet øker gjennom deltagelse i Scientology-auditering og -trening, får en sin egen visshet om hver dynamikk. Deretter, kun når Syvendedynamikken (åndelig) er oppnådd i sin helhet, vil man oppdage og få full forståelse av Åttendedynamikken (evigheten) og ens eget forhold til Det høyeste vesen.