TROR SCIENTOLOGY AT MENNESKET ER SYNDIG?

Et grunnleggende prinsipp i Scientology er at Mennesket er grunnleggende godt, at det søker å overleve, og at dets overlevelse avhenger av det selv, dets medmennesker og dets oppnåelse av brorskap med universet. Imidlertid har dets opplevelser i det fysiske universet gjennom mange livstider ført det inn i det ondet hvor det har begått skadelige handlinger, eller synder, som forårsaker at det blir aberrert (avviker fra en rasjonell tanke eller atferd). Disse skadelige aktivitetene forminsker ytterligere Menneskets bevissthet og medfødte styrke som et åndelig vesen.

Gjennom Scientology blir man i stand til å konfrontere handlingene sine, fjerner uvitenheten og aberrasjonen som omgir dem, og vil igjen kjenne og oppleve sannhet.

Alle religioner søker sannhet. Frihet for ånden kan bare finnes på veien til sannhet. Synd består ifølge Scientology av løgner og skjulte handlinger og er derfor usannhet.