HVORDAN SER SCIENTOLOGY PÅ
EKTESKAPET OG FAMILIEN?

Scientology ser på familien som byggesteinen i ethvert samfunn, og på ekteskapet som en essensiell del av et stabilt familieliv.

Etter at folk begynner å praktisere Scientology, finner de ofte ut at forholdet til ektefellen og andre familiemedlemmer i høy grad styrkes. Det er fordi Scientology lærer én å kommunisere mer fritt med andre, øker ens evne til å være glad i andre mennesker og forbedrer ens kommunikasjon med familie og venner.

Undersøkelser viser at etter å ha deltatt i kurs og auditering, har den enkelte større tendens til å gifte seg eller forbli i ekteskapet sitt og å få barn, enn før de ble scientologer.

Hvis du vil vite mer, kan du lese «Ekteskap» fra Scientology-håndboken eller melde deg på et online-kurs.