HVORDAN SER KIRKEN PÅ FORHOLDET
MELLOM EN SCIENTOLOG OG FAMILIEMEDLEMMER
SOM IKKE ER SCIENTOLOGER?

Fordi Scientology er en forholdsvis ung religion, så har de fleste scientologer slektninger som ikke er scientologer. Kirken oppmuntrer til og hjelper sine medlemmer til å ha et utmerket forhold til sin familie, uansett om deres familie er scientologer eller ei. Forhold mellom en scientolog og resten av familien hans blir faktisk rutinemessig forbedret etter at han begynner å praktisere Scientology, fordi han har fått måtene til å øke kommunikasjon og løse ethvert problem som tidligere kan ha eksistert.

Kirken vil gå langt for å få bilagt uoverensstemmelser i familien, hvis de skulle oppstå. For eksempel vil Scientology-prester hjelpe til med å få familiemedlemmer til å samarbeide og finne den riktige grunnen til uoverensstemmelsen. Scientologers venner og familie er alltid velkomne til å besøke kirken for å møte andre scientologer, og for å få et hvilket som helst spørsmål de måtte ha om Scientology, besvart. Uansett om de andre familiemedlemmene velger å bli scientologer eller ei, setter scientologer sin ære i å få løst familieproblemer og konflikter.