HVORDAN BEGYNNER FOLK MED SCIENTOLOGY?

Som regel fordi de har hørt om det. Ofte etter at de har lest en bok eller en brosjyre, eller etter at de har besøkt en Scientology Kirke. Noen ganger blir en person interessert ved å møte en scientolog og fornemme at han har «et eller annet» – en positiv holdning til livet, sikkerhet, selvtillit og glede – som de også kunne tenke seg å ha. Grunnleggende sett kommer folk inn i Scientology fordi de ønsker å forbedre noe i livene sine, eller fordi de ønsker å hjelpe andre å forbedre seg selv og på den måten skape et bedre samfunn.