ER SCIENTOLOGY ET LUKKET SAMFUNN?

Absolutt ikke. Man kan til enhver tid gå inn i en Scientology Kirke hvor man vil oppdage at Scientology-bøker, innspilte foredrag, filmer og annen litteratur er lett tilgjengelige for alle. Det finnes intet krav om at den enkelte skal trekke seg tilbake fra samfunnet når han starter i Scientology. Tvert imot er scientologer viden kjent for å være svært involvert i omverdenen, da de ønsker å ta ansvar for å forbedre tilstander.