HVA VAR L. RON HUBBARDS ROLLE I KIRKEN?

L. Ron Hubbard grunnla religionen Scientology. Den første Scientology Kirken ble grunnlagt av en gruppe scientologer i Los Angeles i 1954. 

L. Ron Hubbard ledet personlig de første Scientology-organisasjonene til 1966, da han trakk seg tilbake fra den daglige ledelsen og overlot denne funksjonen til Scientology Kirkens øvrige ledere. Selv om han fortsatte å følge interessert med i Kirkens aktiviteter og gi råd i administrative saker når han ble spurt, viet han nesten hele sin tid til forskning i de øverste nivåene i Scientology og å sette teknologien sin i system.