HVIS CLEARE IKKE LENGER HAR ET REAKTIVT SINN,
HVORFOR DELTAR DE DA FORTSATT I AUDITERING?

Det er mange flere bevissthetsnivåer og evner som kan oppnås over tilstanden Clear, da man bare er Clear på Førstedynamikken.

Over Clear er det en eksistenstilstand som er kjent som Opererende thetan eller OT. Med «opererende» menes «i stand til å handle og ta hånd om ting», og med «thetan» menes det åndelige vesenet som er det grunnleggende selvet. Tilstanden OT oppnås ved å gjennomgå en rekke trinn på en gradient, hvor hvert enkelt trinn er litt mer avansert enn det forrige og gir en ny oppnådd evne.

Som L. Ron Hubbard skrev:

«Det er vanskelig for Mennesket å i det hele tatt fatte at disse stadiene eksisterer. Det har egentlig ikke noe litteratur om dem eller noe vokabular for dem.

Men de eksisterer faktisk.

Strekk deg etter dem, så får du se.

Når man først begynner å bevege seg opp dit, finnes det ikke noe ønske om å stoppe. Duften av frihet og dens totale realitet etter all denne tiden er for sterk.»