HVOR LANG TID TAR DET Å BLI CLEAR?

Det varierer fra person til person, men man kan bevege seg fra bunnen av gradkartet til Clear i løpet av noen måneder. Hastigheten av ens fremgang avhenger av hvor mye tid man deltar i auditering og trening hver uke. Statistisk sett så har de som deltar i intensiv auditering og trening, og som ikke stopper på veien, den hurtigste fremgangen.