ER CLEARE PERFEKTE?

Nei, de er ikke perfekte.

De kalles Clear fordi deres grunnleggende personlighet (personen selv), deres selvdeterminisme, deres utdannelse og erfaringer har blitt ryddet for aberrasjon. Det grunnleggende individet er ikke en skjult, ukjent eller annen person, men en intensivering av alt det beste og dyktigste ved personen.

Det betyr at alle de evnene personen har, kan bli brukt til å klare de problemene han løper inn i, og at all den kunnskapen som er i hans analytiske sinn, er til rådighet for løsningen av de problemene.