HVA BETYR «UNDERTRYKKENDE PERSON»?

En undertrykkende person (et annet navn på en «antisosial personlighet») er en person som undertrykker andre mennesker i sin nærhet. En undertrykkende person vil spolere eller rakke ned på enhver anstrengelse på å hjelpe noen, og særlig falle voldsomt i ryggen på alt som er beregnet på å gjøre mennesker sterkere eller mer intelligente.

Den undertrykkende personen er også kjent som antisosial personlighet. I denne kategorien finner man typer som Hitler og Napoleon, samvittighetsløse mordere og narkobaroner. Men hvis sånne er lette å få øye på, om bare etter likene de etterlater seg, lever antisosiale personligheter i alminnelighet i dette livet og forblir ofte uoppdaget.

Den grunnleggende årsaken til at den antisosiale personligheten oppfører seg slik han eller hun gjør, ligger i en skjult skrekk for andre. For en slik person er ethvert annet vesen en fiende, en fiende som åpenlyst eller skjult må ødelegges. Fikseringen deres er at overlevelse i seg selv avhenger av å «holde andre nede» eller å «holde folk uvitende». Hvis noen skulle love å gjøre andre sterkere eller mer oppvakte, lider den antisosiale personligheten de forferdeligste kvaler.

På grunn av dette søker den undertrykkende personen å opprøre, konstant undergrave, spre dårlige nyheter om og sverte forbedringsaktiviteter og -grupper. Den anti-sosiale personligheten er også i mot det Scientology står for – å hjelpe folk å bli mer kyndige og å forbedre tilstandene i samfunnet. Siden hvem som helst kan tenke på flere eksempler på en undertrykkende person, er ikke dette begrepet kun begrenset til Scientology. Imidlertid, hvis en slik person er knyttet til Scientology, blir den personen, til beste for kirken og individene i den, offisielt merket som en undertrykkende person så andre kan vite at de ikke skal ha kontakt med han.

Å bli erklært som undertrykkende person er veldig sjeldent og resulterer i utestengelse fra Scientology-religionen. Dette skjer i tilfeller av seriøse forbrytelser mot Scientologys tro og kan også forekomme når en person ses å jobbe aktivt for å undertrykke andres velvære. Dette kan gjøres gjennom kriminelle handlinger, som allerede av samfunnet er kjent som ulovlig, eller gjennom handlinger som er ansett undertrykkende av Scientologys Justiskodeks – som inkluderer undertrykkende aktiviteter, som offentlig fornektelse av religionen, en handling som i Scientology, på samme måte som i de fleste andre religioner, er grunnlag for automatisk utestengelse.

Når noen har blitt utestengt fra religionen, mister han eller hun både sitt vennskap til kirken og andre scientologer. Tilstanden varer til de har gjenopprettet god anseelse. Så fort en person har gjenopprettet god anseelse, blir forbudet mot vennskap med andre scientologer opphevet. Lignende praksis har vært del av religiøse samfunn i tusener av år og har blitt anerkjent av domstoler som en fundamental rettighet.