HVA ER SCIENTOLOGYS HOLDNING TIL PREVENSJON OG ABORT?

Scientology Kirken fastsetter ingen synspunkter på disse emnene. Det er den enkeltes personlige valg og Scientology-medlemmer er helt fri til å avgjøre det for seg selv.

I Scientology er forplantning og oppdragelsen av barn en av de åtte Dynamikkene for tilværelsens eksistens. Ektepar står fritt til å bestemme størrelsen på sin egen familie, og scientologer gjør det i overensstemmelse med sin beslutning om det største gode for alle dynamikkene sine.

Som beskrevet i Dianetics: Den moderne vitenskap om mental sunnhet, er til og med forsøkte aborter traumatiske både fysisk og åndelig på et ufødt barn, akkurat som på moren. Aborter er derfor sjeldne blant scientologer, som har innsett at selv et ufødt foster allerede kan være tatt av et åndelig vesen. I noen tilfeller kan abort likevel være hensiktsmessig på grunn av helsemessige hensyn ovenfor moren eller andre personlige faktorer. Kirken er aldri talsmann for abort ovenfor Kirkens personale eller medlemmer.