HVA KAN JEG FÅ UT AV AUDITERING?

Scientology-auditering gis i en spesifikk rekkefølge, som håndterer de viktigste hindringene folk møter når de prøver å nå sine mål. Etter å ha mottatt auditering vil man selv begynne å oppdage forandringen, at ens syn på livet forbedres, og at man blir mer dugelig. I Scientology blir man ikke fortalt når man har avsluttet et auditeringsnivå – man vet det selv, siden det kun er en selv som vet nøyaktig hva man har opplevd. Dette gir sikkerhet for at man har fått de åndelige fremskrittene man ønsker fra hvert nivå.

Det vil uten tvil også være visse utvendige påviselige eller synlige forandringer som oppstår: Man ser kanskje sunnere og gladere ut. Folk kommer kanskje til å kommentere hvor rolig eller glad man ser ut, eller hvordan man klarer seg bedre på jobben sin.

Vi kommer ikke med noen påstander med hensyn til Dianetics og Scientology. Når du har opplevd det, er det du som vil komme med påstandene.