HVA BETYR BEGREPENE PRECLEAR OG AUDITØR?

En preclear er en som mottar Scientology- eller Dianetics-auditering på veien mot å bli Clear. Gjennom auditering finner han ut mer om seg selv og livet.

En auditører en person som er trent og kvalifisert til å forbedre individer gjennom Scientology-rådgivning. Auditør defineres som en som lytter. Det kommer fra det latinske ordet audire, som betyr å høre eller å lytte. En auditør anvender standard teknologi i Dianetics og Scientology på preclearer for å hjelpe dem med å lokalisere områder med åndelig lidelse, finne ut ting om seg selv og bedre sin egen tilstand.