HVA ER OXFORD CAPACITY ANALYSIS,
OGSÅ KJENT SOM PERSONLIGHETSTESTEN?

Oxford Capacity Analysis (OCA) er en test som man selv fyller ut og som er blitt brukt i Scientology Kirker siden 1950-årene for å måle endringer i hvordan folk hadde det med seg selv. Folk kan ta en OCA via e-post eller i Testsenteret i en Scientology Kirke.

OCA-testen er også en målestokk for hvordan folk har det med seg selv før, under og etter auditering. Den består av 200 spørsmål som er utformet for å måle 10 trekk som er felles for alle personer. Disse trekkene forbedres markant under auditering og avspeiler dermed ens fremskritt.

Fordi testen måler hvordan folk har det med seg selv, vil en persons svar endre seg etter hvert som han får erkjennelser gjennom auditering. Slikt er disse endringene en nyttig målestokk for de subjektive åndelige gevinstene en person opplever. OCA-tester benyttes under hele personens fremskritt i Scientology.