HVA ER SCIENTOLOGYS HOLDNING TIL KVINNELIGE PRESTER?

Scientologys presteskap er åpent for menn og kvinner. Siden folk er åndelige vesener, er ikke en prests kjønn et problem i Scientology. Scientology er en religion. Det er ingen begrensninger på grunn av rase, kjønn, etnisitet eller lignende kriterier for personer som tjener som prester eller ledere i Kirkens ledelse.

Som i enhver religion, skal presteskapet dens bestå av de mest dedikerte og etiske medlemmene. Derfor er et høyt nivå av etikk og moral de viktigste kvalifikasjonene for en Scientology-prest.