PÅ HVILKEN MÅTE ER SCIENTOLOGY ANNERLEDES ENN ANDRE RELIGIONER?

Mens Scientology har mye til felles med andre religioner når det kommer til grunnleggende, religiøse konsepter og mandat til å forbedre samfunnet, er det mest verdifulle Scientology tilbyr en faktisk teknologi om å få en større åndelig bevissthet. 

Videre, mens mange religioner tilbyr frelse i det hinsidige, tilbyr Scientology visshet om evig frelse nå. 

I tillegg gjør Scientology det mulig for enhver annen religion å nå sine mål og er derfor religionen for alle religioner.