HVORDAN VILLE MAN BESKRIVE TILSTANDEN OPERERENDE THETAN?

En Opererende thetans mål er å overvinne eksistensielle lidelser og gjenvinne de evnene og den sikkerheten som er del av ens medfødte åndelige vesen. På dette nivået vet man at man er atskilt fra, og ikke del av, den slags materielle ting som fysisk form eller det fysiske universet.

OT (Opererende thetan) er en tilstand av åndelig bevissthet hvor en person er i stand til å styre seg selv og sine omgivelser. En OT er en person som vet at han vet og som kan fremme overlevelsen på alle sine dynamikker og påvirke dem i en positiv grad. Han er blitt fullt ut fortrolig med sine opprinnelige evner som thetan og er nå villig og bevisst årsak over liv, tanke, materie, energi, rom og tid.

Etter hvert som en person blir mer og mer OT, blir han mer stabil, kraftfull og ansvarsbevisst som et åndelig vesen.