HVA ER SCIENTOLOGYS KONTINENTALE FORBINDELSESKONTORER?

Innenfor hierarkiet til Scientology Kirken er det et nettverk av Kontinentale forbindelseskontorer (CLO-er, Continental Liasion Offices) ansvarlige for å koordinere Scientology-aktiviteter på regionalt og lokalt plan. Disse kontorene har til oppgave å støtte de lokale kirkene, misjonene og gruppene i sine respektive områder, og å være koordinerings- og samlingspunkt for alle Scientology-tiltak som er forbundet med disse kirkene. De påser også at organisasjonene og gruppene gjør det bra i sine områder. På den måten integreres aktivitetene for kirkene, misjonene, felt-auditørene og andre relaterte grupper, noe som endelig resulterer i åndelig fremgang for alle scientologer i sin kontinentale region.

Kirkelige kontinentale forbindelseskontorer finnes i Toronto for Canada; København for Europa; New York City for det østlige USA; Los Angeles for det vestlige USA; Sydney for Australia, New Zealand og Japan; Mexico City for Latinamerika; Johannesburg for Sør-Afrika, samt på Saint Hill Manor i Sussex, England for Storbritannia.