STUDIETEKNOLOGIEN

ONLINE-KURS

På dette kurset vil du lære det følgende:

  • Den første hindringen å overvinne så du kan lære hva som helst på en vellykket måte.
  • De tre studiebarrierene som kan hindre din forståelse av et emne – og de nøyaktige verktøyene til å overvinne disse barrierene.
  • Hvordan lære og fullt ut forstå et hvilket som helst emne du velger.

Kursoversikt

Reflekter over dette et øyeblikk: I hele din skolegang, var det noensinne noen som lærte deg hvordan du skulle studere noe?

I dag går folk ut av skolen uten å kunne lese eller skrive godt nok til å beholde en jobb eller håndtere livet. Det er et enormt problem. Det er ikke slik at emner ikke kan læres. Det som det ikke undervises i, er hvordan man lærer. Det er det manglende trinnet i all utdanning.

L. Ron Hubbard fylte dette gapende hullet ved å tilveiebringe den første og eneste teknologien om hvordan man studerer. Han oppdaget lovene som læring er basert på, og utviklet fungerende metoder som enhver kan anvende. Han kalte dette emnet for «Studieteknologi».

Denne teknologien gir en forståelse av det grunnleggende om læring, og gir eksakte metoder til å overkomme alle fallgruvene man kan støte på mens man studerer.

Studieteknologi er ikke hurtiglesning eller hukommelsesknep. Det er ikke bevist at disse øker ens evne til å forstå det man studerer, eller at de fremmer lese- og skriveferdigheten. Studieteknologi viser hvordan man studerer for å forstå et emne slik at man kan anvende det.

Dette kapittelet inneholder bare en liten del av hele studieteknologen som L. Ron Hubbard utviklet. I dette korte overblikket finner du likevel grunnleggende prinsipper som du kan anvende for å studere mer effektivt. Med denne teknologien kan hvem som helst lære ethvert emne.

 

Kursdetaljer

Studer med letthet

Dette kurset er lagt opp trinn for trinn, med en rekkefølge av ting å lese og spørsmål for å sjekke din forståelse.

Før du begynner oppretter du din egen personlige pålogging på Scientologys nettsted. Når du er logget inn, vil online-programmet styre deg gjennom hvert trinn på kurset til fullføring, med alle kursmaterialer gitt fra Scientologys nettsted.

Kurslengde

6 til 7 timer. Du kan imidlertid gjøre kurset i ditt eget tempo. Det blir med andre ord ikke timet. Kurset er vår gratis service til deg.

Materialer

Hefte: Studieteknologi
eller Scientology Håndboken

Dine kursmaterialer er også integrert i online-kurset. Med andre ord, når du er logget på, kan du lese materialene fra online-kursprogrammet mens du gjør hvert trinn. Vi anbefaler imidlertid at du laster ned heftet gratis eller kjøper det for å lese gjennom det og henvise til det når du ikke er logget på kursprogrammet.

Supervising

Hvis du på noe tidspunkt trenger hjelp med kursoppgavene dine, ikke nøl med å kontakte online-kurssupervisoren din, som du kan nå ved å bruke «Trenger du hjelp?»-knappen i online-kursprogrammet ditt. Online-kurssupervisoren vil hjelpe til med å sørge for at du forstår og oppnår maksimalt utbytte fra kursmaterialene. Sluttresultatet er at du er fullt ut i stand til å anvende dataene som finnes i dem.

Kursfullføring

Når du har fullført Kurset i Studieteknologi, vil du motta et sertifikat via e-post.

 

Suksesshistorier

«Før jeg gjorde kurset i Studieteknologien hadde jeg vanskeligheter med å lære nye ting. Mens jeg var på kurset lærte jeg hva som stoppet meg fra å være i stand til å lære. Disse studiebarrierene: Fravær av masse, For steil gradient og Det misforståtte ordet er så lette å overse.

Men hvis de er lette å overse, er de like kraftfulle i å løse mysteriet om hvorfor jeg ikke kunne forstå noen av mine tidligere studier. Det var ikke før jeg lærte om disse barrierene og deres botemidler at jeg begynte å få noen som helst forståelse av det jeg lærte. Men mer enn det, da jeg begynte å bruke disse metodene for alvor, var min manglende evne til å lære noe nytt helt forsvunnet.

Jeg tror ikke det finnes noe jeg ikke kan lære nå. Disse sakene bør undervises på skoler overalt. Det kunne meget vel løse alle våre undervisningsproblemer

D.T.


«Emnet studiebarrierene har hjulpet meg så mye. Det har skjerpet sinnet mitt og gitt meg mer lyst til å studere. Og det har hjulpet meg til å fjerne alle barrierene som hindrer meg i å fortsette med studiene mine.

Det misforståtte ordet: Dette emnet har utfordret meg en hel del. Nå vet jeg hvordan å håndtere de vanskelige ordene, hvordan å oppklare dem og fortsette med studiene mine. Gjennom dette vil jeg hjelpe mange mennesker som er i en situasjon hvor de føler at de behøver å droppe et emne eller en leksjon.

Grunnleggende ordoppklaring: Dette har vært en stor suksess for meg, fordi da jeg leste dette, ble jeg veldig oppmuntret. Mange mennesker som sliter med studier, faller inn under denne kategorien med å gjespe eller å sove mens de leser. Gjennom denne delen av kurset var jeg i stand til å overvinne den situasjonen, og jeg vil hjelpe mange mennesker i deres fremtid.

Alt i alt har dette vært et flott kurs som er viktig for mange mennesker, spesielt studenter eller dem som lærer.»

C.S.