Innledning:
Hvorfor forebygging er viktig

Noen sykdommer sies å være forårsaket av skadelige bakterier og virus, vanligvis kalt smittestoffer. Infeksjonssykdommer forårsaket av smittestoffer kan være milde, som vanlige forkjølelser, mens andre som influensa, matforgiftning og halsbetennelse med streptokokker, kan være alvorlige eller til og med livstruende.

Smittestoffer kan spres fra person til person ved for eksempel hoste, nysing eller håndtrykk. Smittestoffer kan også overføres ved å berøre noe en smittet person har berørt, slik som en bordplate eller et kjæledyr. En annen måte smittestoffer spres på er ved inntak av infisert mat eller drikke. Smittestoffer kan også overføres gjennom kontakt med insekter eller andre smittebærende dyr.

At sykdom kan spres, er ikke et ukjent datum. Hva folk kanskje ikke vet er at smitte er mulig i inkubasjonstiden – den tidsperioden før en person viser noen symptomer og oppdager at han er syk. Derfor må det til enhver tid være innført sikkerhetsforanstaltninger for å redusere risikoen for spredningen av sykdom.

Iverksetting av de grunnleggende retningslinjene som er angitt i dette heftet, kan forhindre sykdom fra å oppstå fra starten av. 

Generell helse

Din kropp bekjemper naturlig smittestoffer og miljøgifter. For å verne om og beskytte din kropp ytterligere mot sykdom kan følgende forholdsregler hjelpe:

 1. Få rikelig med søvn.
 2. Spis regelmessige måltider med næringsrik mat.
 3. Mosjoner regelmessig.

Personlig hygiene

Opprettholdelse av en god personlig hygiene, er en effektiv måte til å forhindre smittestoffer i å spre seg og forhindre overførsel av overførbare sykdommer.

Vask hendene dine

 1. Vask hendene dine.
 2. Håndvask er en av de mest effektive måtene til å forhindre spredningen av smittestoffer. Vask hendene regelmessig, særlig etter følgende aktiviteter:
  1. a. Pussing av nesen, hosting eller nysing
  2. b. Toalettbesøk
  3. c. Før, under og etter tilberedning av mat
  4. d. Før og etter å ha spist
  5. e. Før og etter at du har tatt deg av en syk person
  6. f. Før og etter behandling av et sår
  7. g. Etter håndtering av avfall
  8. h. Etter å ha tatt i dyr, dyrefôr eller dyreavføring
 3. Når du vasker hendene dine, bruk såpe og varmt vann. Vask hendene grundig i minst 20 sekunder, skyll så og tørk dem med et rent håndkle eller la dem lufttørke. Bruk et håndkle til å skru av kranen.
 4. Bruk hånddesinfeksjon.
 5. Hånddesinfeksjon kan brukes, men det er ikke en erstatning for håndvask. Den brukes i tillegg til håndvask eller i en situasjon hvor såpe og vann ikke er tilgjengelig. Bruk hånddesinfeksjon som inneholder minst 60 % alkohol.
 6. Begrens det å dele personlige ting.
 7. For å unngå å spre smittestoffer bør du ikke dele bestikk, drikkeglass, kopper eller andre redskaper. Del heller ikke håndklær, sengetøy, kammer, børster, barberhøvler eller andre personlige ting.
 8. Unngå kontakt mellom hender og ansikt.
 9. Din hud virker som en barriere for smittestoffer, men dine øyne, nese og munn er mer sårbare. Vask hendene grundig før du rører ditt ansikt, spiser eller drikker.
 10. Dekk til nese og munn når du hoster eller nyser.
 11. Hvis du hoster eller nyser, gjør det i et papirlommetørkle eller i armkroken for å hindre potensielle smittestoffer fra å spres gjennom luften.
 12. Unngå syke personer.
 13. Unngå kontakt med syke personer, og insister på at de isolerer seg fra andre inntil de har kommet seg og er symptomfrie.
 14. Unngå kontakt med kjæledyr og andre dyr når du er syk.
 15. Hvis for eksempel en syk person kjæler med katten eller hunden sin, kan han etterlate smittestoffer på kjæledyrets pels som kan overføres til andre som senere klapper dyret.

Rengjøring og desinfisering

God hygiene spiller en viktig rolle i hindringen av spredning av smittsomme sykdommer. Et område som brukes av mange mennesker, krever hyppig rengjøring og desinfisering.

Skitt kan man se og vaske bort. Men selv om rengjøring fjerner skitt og andre urenheter fra et område, vil ikke rengjøring alene fjerne alle smittestoffer som måtte befinne seg på en overflate.

Desinfisering fjerner det som ikke kan ses – sykdomsfremkallende mikroorganismer som bakterier og virus. Så når en overflate har blitt rengjort, er det viktig å desinfisere alle vanlig berørte overflater for å sikre god hygiene.

Produkter til bruk for desinfisering

Sprayflaske

 1. For desinfisering av overflater, bruk et standard desinfiseringsmiddel som hydrogenperoksid. Bruk et konsentrat på mellom 3 % (husholdningsstyrke) og 7,9 %.
 2. Et annet effektivt desinfiseringsmiddel er etylalkohol eller isopropanol. Bruk alkoholbaserte produkter med minst 70 % alkohol. Bruk ikke produkter som har et alkoholinnhold på over 90 %, da disse vil fordampe før de har drept virusene.
 3. Du kan også bruke en klorinoppløsning bestående av 20 ml klorin til 1 liter kaldt vann. Ved bruk av en klorinoppløsning, sjekk alltid datoen på flasken så den ikke er utgått på dato.
 4. Merk: Bland aldri klor med noe annet rengjøringsmiddel eller væske enn vann.
 5. Les alltid og følg instruksjonene fra produsenten for hvordan desinfiseringsproduktet skal påføres, inkludert hvor lang tid det burde virke på en overflate.

Desinfiser disse områdene

 1. Rengjør og desinfiser overflater som berøres ofte, samt områder med stor trafikk i hjemmet ditt og på arbeidsplassen din flere ganger om dagen, avhengig av hvor hyppig de brukes:

  • Barnas område
  • Dørhåndtak
  • Rekkverk
  • Benkeplater
  • Telefoner
  • Skrivebord
  • Bord
  • Armlener
  • Alle overflater som berøres ofte
 2. Desinfiser dine baderom:

  • Dørhåndtak
  • Håndvasker
  • Dusjer
  • Toaletter
 3. Hvis du bruker et kjøretøy til transport, desinfiser overflatene:

  • Rattet
  • Dørhåndtakene
  • Alle overflater som berøres ofte

Håndtering av sykdom eller dens symptomer

Hvis du blir syk eller har symptomer som kan indikere at du er syk, unngå kontakt med andre og søk nødvendig legehjelp.

Isolasjon

Isolasjon betyr å adskille seg selv fra andre så ingen smittestoffer overføres til dem.

Når du er syk eller kanskje mistenker at du er rammet av en smittsom sykdom, så begrens kontakten med andre. Gå ikke på arbeid eller ut blant andre mennesker hvis du kan unngå det.

Hjemme kan du ta forholdsregler for å minske risikoen for andre, hvis du deler bolig med noen:

 1. Sove i et adskilt rom.
 2. Bruke et annet toalett enn de andre i husstanden.
 3. Unngå fellesrom i hjemmet.
 4. Unngå kjæledyr.
 5. Vaske tøyet ditt adskilt fra andres tøy.
 6. Bruke engangsbestikk og -tallerkener. 

Sykdomsutbrudd
Advarsel

I tilfelle det inntreffer et utbrudd av en smittsom sykdom i ditt område, finnes det ekstra forebyggende handlinger du burde foreta hjemme og på arbeid.

Kontakt med folk

Under et utbrudd av en smittsom sykdom, unngå fysisk kontakt med andre, inkludert følgende typer kontakt:

Klemming
Klemming
Kyssing
Kyssing
Knyttnevehilsen
Knyttnevehilsen
High five
High five
Håndtrykk
Håndtrykk

Sosial distansering

Sosial distansering

2 meter

Fordi smittestoffer kan spres gjennom hosting og nysing, er det anbefalt at du holder en avstand på minst 2 meter mellom deg selv og andre under et sykdomsutbrudd.

Mens du er sammen med andre, under samtaler, spising eller andre sosiale situasjoner, vil det å holde en viss avstand hjelpe til å holde deg selv og andre sykdomsfrie.

Munnbind

Kirurgiske munnbind kan være med til å begrense spredningen av smittestoffer som skjer når en syk person snakker, hoster eller nyser. Ved å ha på disse munnbindene kan syke personer forhindre overførsel av sykdom til andre.

Ha på deg et munnbind hvis du er rammet av en smittsom sykdom, eller mistenker at du er det.

Fordi du kan være smittsom uten engang å vite det eller vise noen symptomer, ha alltid på deg et munnbind når du er rundt eldre eller personer med helseproblemer for å redusere spredningen av smittestoffer.

Du burde også ha på deg et munnbind hvis det er en mulighet for at du kommer i kontakt med smittede personer.

Et munnbind kan også tjene en annen hensikt – det kan hindre deg i å ta på munnen eller nesen din.

Hvis du for eksempel tar på en overflate som en smittet person har berørt før deg, kan du få smittestoffer på hendene dine. Hvis du deretter berører nesen eller munnen med hånden din, vil disse smittestoffene komme inn i kroppen din og smitte deg. Dette er en av hovedmåtene smittestoffer kan spre seg på.

Så et munnbind kan være med til å forhindre smitte, ettersom det er mindre sannsynlig at du vil berøre munnen og nesen din når du har det på deg.

Munnbind bør skiftes ut minst én gang om dagen, eller så snart de blir fuktige.

Hvordan du tar på et munnbind

 1. Før du tar på munnbindet, vask hendene dine med såpe og vann.
 2. Inspiser munnbindet for å sikre at det ikke har noen synlige rifter eller hull som ville gjøre det virkningsløst.
 3. Avgjør hvilken side av munnbindet som er forsiden. Den fargede siden på munnbindet er den siden som vender bort fra deg.
 4. Avgjør hvilken side av munnbindet som er toppen. Hvis munnbindet har en stiv, bøyelig kant, er det meningen at den skal formes over din nese og er toppen.
 5. Hvis munnbindet har elastikkbånd som skal passe over hodet ditt, så hold munnbindet mot ansiktet mens du strekker båndene over hodet for å få det på plass.
 6. Dra bunnen av munnbindet over din munn og hake.
 7. Kast munnbindet etter hver bruk. Bruk det aldri igjen.
 8. Vask hendene dine grundig.

Engangshansker

Selv om du kan holde ditt eget hjem rent og desinfisert, vil det å gå til butikken eller offentlige steder øke risikoen for smitte.

Ofte berørte overflater, som diskene i butikken eller bensinpumper, kan være besmittet hvis en syk person berørte dem før deg.

Det å ha på deg engangshansker kan være med til å hindre overføringen av smittestoffer. Det finnes en måte å ta på og av seg engangshanskene korrekt sånn at de er effektive.

Hvordan du tar på deg engangshansker

 1. Før du tar på engangshanskene, vask hendene dine med såpe og vann.
 2. Ta opp en hanske ved å knipe tak i inn og utsiden på hanskeåpningen med to fingre. Vær nøye med å røre så lite på yttersiden av hansken som mulig. Skyv forsiktig den andre hånden din inn i hansken.
 3. Ikke juster hanskens plassering på hånden din før den andre hansken er på.
 4. Ta opp den andre hansken ved å knipe tak i inn og utsiden på hanskeåpningen med to fingre, og ta den på som ovenfor.
 5. Sjekk for å forsikre deg om at det ikke er noen synlige rifter, flenger eller hull i hanskene. Hvis det er noen, ta av hanskene, vask hendene og ta på nye hansker.
 6. Trekk hanskeåpningen mot håndleddet ditt for å dekke så mye hud som mulig og for å få hansken til å sitte.
 7. Hvis du berører ansiktet, hvis en hanske får en rift eller hvis du har en mistanke om at hansken er skitten eller besmittet:
  • a. Ta øyeblikkelig av hanskene og kast dem.
  • b. Vask hendene dine grundig.
  • c. Ta på et nytt par engangshansker.
 8. Kast hanskene etter hver bruk. Bruk dem aldri igjen.
 9. Vask hendene dine grundig.

Ekstra forholdsregler hjemme og på arbeid

 1. Under et sykdomsutbrudd, rengjør og desinfiser områder som berøres ofte, samt områder med stor trafikk i hjemmet ditt og på arbeidsplassen din oftere enn normalt:

  • Barnas område
  • Dørhåndtak
  • Rekkverk
  • Benkeplater
  • Kraner
  • Telefoner
  • Skrivebord
  • Bord
  • Armlener
  • Alle overflater som berøres ofte
 2. Sørg også for å desinfisere ting og gjenstander som berøres ofte:

  • Personlig elektronisk utstyr
  • Nøkler
  • Kredittkort
  • Nettbrett
  • Fjernkontroller
  • Tastatur
  • Penner
  • Enhver ting eller gjenstand som berøres ofte
 3. Desinfiser ditt baderom, ditt kjøkken og ditt kjøretøy oftere enn normalt.
 4. Finn veiledninger for ethvert spesifikt desinfiseringsmiddel til bruk for den typen av utbrudd. Du kan bli nødt til å anvende et produkt som dreper spesifikke bakterier eller virus.

Når du forlater ditt hjem og kommer tilbake igjen

 1. Hvis det er et sykdomsutbrudd i ditt område, forlat hjemmet ditt kun for grunnleggende behov eller som tillatt av lokale forskrifter.
 2. Hvis du må forlate hjemmet, ta på deg munnbind og engangshansker.
 3. Hold avstand til andre på offentlige steder.
 4. Før du går inn i ditt hjem igjen, gjør følgende:

  • a. Ta av deg skoene utenfor og spray dem med desinfiseringsmiddel.
  • b. Ta av deg munnbindet og engangshanskene.
  • c. Nå med nye engangshansker på deg, desinfiser enhver ting du brukte da du var ute – nøkler, kredittkort, lommebok osv.
 5. Kast hanskene.
 6. Vask hendene dine grundig.

Overholdelse av lokale bestemmelser
og retningslinjer

gcui_vm:healthy-booklet-local-guidelines

Hvis myndighetene utsteder lokale bestemmelser, forholdsregler eller prosedyrer for å forhindre spredningen av en smittsom sykdom, følg disse mens de er i kraft.

Oppsummering

Ved å følge retningslinjene og forholdsreglene i dette heftet kan du hjelpe til med å unngå spredningen av sykdom og opprettholde en sunn omgivelse. Denne informasjonen er gitt kun med hensikt å informere. Den må ikke fortolkes som noe annet og må ikke erstatte profesjonell medisinsk rådgivning. Søk alltid råd fra din fastlege eller andre kvalifiserte helsemedarbeidere for eventuelle spørsmål du måtte ha.


Ordliste

bakterier: meget små encellede organismer som bare kan ses gjennom et mikroskop. Bakterier finnes nesten overalt, blant annet i og på menneskekroppen. Noen er til hjelp, slik som bakterier som hjelper til med fordøyelsen. Andre kan ha skadelige virkninger, slik som de som forårsaker hull i tennene eller sykdommer.

desinfiseringsmiddel: en kjemisk væske som dreper bakterier og andre mikroorganismer.

etylalkohol: (vanlig alkohol) en type alkohol som bl.a. fremstilles av gjæret korn. Det er en fargeløs væske med en skarp lukt som har mange bruksområder, inkludert å drepe bakterier og noen virus.

halsbetennelse: en betennelsestilstand i halsen forårsaket av en type bakterier som kalles streptokokker. Halsbetennelse med streptokokker gjør en redusert og forårsaker sår hals og feber.

hydrogenperoksid: en vannholdig, kjemisk forbindelse brukt til å drepe sykdomsfremkallende mikroorganismer, også som blekemiddel til å lysne eller fjerne fargen fra noe.

hygiene: renslighet eller sunn adferd som er nødvendig for å bevare god helse.

inkubasjonstid: den fasen i utviklingen av en sykdom fra det tidspunktet noen er blitt smittet, og til de første symptomene på sykdommen viser seg.

isolere: å fullstendig adskille en syk person fra andre mennesker så sykdommen ikke spres.

isopropanol: (propylalkohol) en type alkohol som brukes til desinfisering av overflater, også kalt teknisk sprit. Den er giftigere enn etylalkohol.

klorin: et sterkt kjemikalie som brukes til rengjøring, og som dreper skadelige bakterier og smittekilder.

matforgiftning: en sykdom forårsaket ved å spise mat som er infisert, som inneholder skadelige bakterier.

overførbar: som kan overføres fra en person til en annen.

smittsom: kan overføres fra en person til en annen, spesielt gjennom fysisk kontakt eller gjennom luften.

symptom: en forandring i kroppen som viser at noen har en sykdom.

såpe: et middel som brukes til å vaske eller rengjøre med. Fast eller flytende bør det være fremstilt av organiske stoffer som, når de blandes med vann, skaper en oppløsning som deretter tar til seg alle uønskede substanser inn i oppløsningen. Det gjør det mulig å skylle dem bort, hvilket resulterer i et rent produkt.

virus: en smittekilde i kroppen som er for lite til å kunne ses i et vanlig mikroskop. Virus kan smitte mennesker med forkjølelse eller mer alvorlige sykdommer.

Ytterligere ressurser

Last ned og skriv ut disse skiltene til hjemmet og/eller virksomheter med samfunnskritisk funksjon.

Å holde avstand

En effektiv måte å forhindre spredning av sykdom og infeksjon på er å holde sosial avstand.

Personlig kontakt

For helsen og sikkerheten til alle, vær så snill å avstå fra personlig kontakt med andre.

Håndvaskprosedyre

Håndvask er en av de mest effektive måtene til å forhindre spredningen av basiller.

Hånddesinfeksjon

Hånddesinfeksjon brukes i tillegg til håndvask eller på et sted eller i en situasjon hvor såpe og vann ikke er lett tilgjengelig.