SCIENTOLOGY VERKTØY FOR HVORDAN MAN ORGANISERER FOR FREMGANG

Med Scientologys gjennombrudd om organisering kan du oppnå dine mål raskt og lett.

Vi innser alle at hvis ting var bedre organisert, ville folk klare seg bedre. Organisering er en vesentlig og ofte manglende faktor i personlig suksess. Den er også vesentlig for en familie eller gruppe. Å nå sine mål – uansett hvor store eller små de er – krever en kunnskap om organisering.

Kurset Scientology verktøy for hvordan man organiserer for fremgang viser deg hvordan du kan styre tiden din på den mest effektive måte og hvordan du kan sette aktivitetene dine i en logisk rekkefølge slik at du får ting gjort.

På dette kurset vil du lære det følgende:

  • Naturlovene for organisering og hvordan man bruker dem.
  • Hvor mye organisering du bør gjøre, slik at du oppnår ting med minst mulig anstrengelse på kortest mulig tid.
  • Mønsteret til en organisasjon, med eksempler og anvisninger for bruken av den, slik at du kan organisere ditt liv, din gruppe eller virksomhet.

Når du kjenner og bruker naturlovene og verktøyene som finnes i dette kurset, kan du organisere enhver aktivitet for å eliminere forvirringer, sikre stabilitet og oppnå dine mål.

«Organisatorisk genialitet består utelukkende i å arrangere handlingssekvenser og utpeke kanaler for typer partikler. Det er alt det er.»

– L. Ron Hubbard

«Før jeg gjorde dette kurset, visste jeg egentlig ikke hva organisering var. Jeg visste bare at jeg trengte det, og at jeg aldri så ut til å kunne få bukt med det. Nå vet jeg hvorfor! Dette kurset har lært meg den virkelige verdien av organisering og har vist meg en vei ut av konstant å ’hamle opp med ting’ og underytelse.» – G.W.

«Jeg har alltid lurt på hvordan et lite firma mislyktes. Nå vet jeg det! Dette var enormt for meg å konfrontere siden jeg ikke visste noe om hvordan man organiserer. Det er temmelig enkelt. Jeg føler at jeg med stor visshet kan lede ethvert område jeg ønsker.» – S.M.

«Dette kurset er godt! Det er veldig grundig. Du kan få orden på en virksomhet og få den opp til Overflod etter å ha anvendt dataene. Du kan til og med redde en organisasjon som er i ferd med å bryte sammen. Drillene er perfekte. De sørger for at du kjenner og kan bruke det du nettopp har lært.» – M.S.

Livsforbedringskurs: Skapt for lett, effektiv forståelse

Livsforbedringskurs studeres ved å bruke en Scientology utvikling som kalles et «kontrollark». Hvert trinn på kurset er listet opp i rekkefølge, og man haker dem av etter hvert som de blir fullført. Dette gjør det mulig for hver student å studere i sin egen optimale hastighet.

Lengden på kurset er 5 dager på deltid.

Meld deg på kurset Scientology verktøy for hvordan man organiserer for fremgang
SCIENTOLOGY KURS TILBYS DAGLIG

Leveres i
Church of Scientology Celebrity Centre International

Scientology Livsforbedringskurs leveres av utdannede spesialister i Scientology organisasjoner rundt om i verden.

Vår Kirke leverer alle former for Introduksjonsservicer i Dianetics og Scientology. De omfatter kvelds- og weekend-seminarer som formidler et overblikk over grunnleggende prinsipper og deres anvendelse i livet.

Relaterte servicer